Exercicis estructures de funcions estàtiques

(*) elteuusuari correspon a la direcció de correu eltectrònic del centre, sense punts, fins a @itb.cat

Math

 1. PowerOf
  • Demana dos enters (a i b) a l'usuari i imprimeix el valor de $a^b$
 2. HiddenNumber
  • L'oridador pensa un número del 1 al 3.
  • L'usuari introdueix un enter.
  • Imprimeix L'has encertat, o No l'has encertat segons el resultat.
 3. RockPaperScissorsVsComputer
  • Volem fer el joc de pedra paper tisora per jugar contra l'ordinador.
  • L'usuari introdueix un enter (1)pedra, (2) paper, (3) tisora.
  • L'ordinador decideix aleatoriament la seva tirada.
  • Imprimeix per pantalla que tira l'orinador (L'ordinador a tirat pedra).
  • Imprimeix per pantalla Has guanyat, Guanya l'ordinador, O empat segons el resultat.
   • possible sortida
    L'ordinador ha tirat tisora
    Guanya l'ordinador
    

Char

 1. FirstVarLetter
  • L'usuari escriu la primer caràcter de l'identificador d'una variable.
  • Indica si és un caràcter vàlid, segons les convensions de Java. Imprimeix una opció correcte si pots.
   • input
    A
    
   • output
    Caràcter incorrecte.
    a
    
  • Per llegir un caràcter solt, utilitza scanner.next().charAt(0);

Funcions

Modifica els exercicis fets per tal que usin funcions per calcular les dades.
Pots reutilitzar una funció feta en un exercici per cridar-la desde un altre.

 1. IntRectangleAreaFunc
 2. HowBigIsMyPizzaFunc
 3. IsTeenagerFunc
 4. BiggerPizzaFunc
  • Modifica l'exercici BiggerPizzaFunc
  • Pots reutilitzar la funció definida a HowBigIsMyPizzaFunc?
 5. WhichPizzaShouldIBuyFunc
 6. IdentikitGeneratorFunc
  • Fes l'exercici IdentikitGenerator, aplicant funcions. Fes una funció per cada un dels atributs (cabells, ulls, …) que donat el nom, retorni el 'dibuix'.

Generals

 1. ExcuseMeGenerator
  • Vols fer un generador de mails amb excuses per no entregar una pràctica.
  • L'usuari introudirà un enter per cada opció i s'imprimirà l'email resultat.
  • Les opcions són les següents
   • introducció: Bon dia/Bona tarda/Bona nit
   • excusa1: se l'ha menjada el gos/ha marxat la llum/he tingut problemes de git
   • excusa2: m'he trencat tots els dits/el meu germà ha tirat cafè al pc/Gozilla ha arrassat la ciutat/la meva avia fuma
   • retard: dos dies/una setmana/l'any que ve
  • La carta model és la següent

   introducció
   Avui no he pogut entregar la pràctica perquè excusa1.
   A més, excusa2.
   Espero poder-ho tenir d'aquí a retard.
   Gràcies

  • Exemple
   • input
    1
    1
    1
    1
    
   • output
    Bon dia
    Avui no he pogut entregar la pràctica perquè se l'ha menjada el gos.
    A més, m'he trencat tots els dits.
    Espero poder-ho tenir d'aquí a dos dies.
    Gràcies