Exercicis Dades i variables

(*) elteuusuari correspon a la direcció de correu eltectrònic del centre, sense punts, fins a @itb.cat

Base

Enters

 1. IntDoubleMe
  • L'usuari escriu un enters i s'imprimeix el doble del valor entrat.
 2. IntSum
  • L'usuari escriu dos enters i s'imprimeix la suma dels dos.
 3. IntRectangleArea
  • Calcula l'area d'un rectangle (l'usuari introdueix la llargada dels dos costats en valor enter).
 4. CrazyOperation
  • L'usuari escriu 4 enters i s'imprimeix el valor de suma el primer amb el segon, mutiplicat per la resta del tercer amb quart.

Double

 1. DoubleDoubleMe
  • L'usuari escriu un valor amb decimals i s'imprimeix el doble.
 2. CalculateDiscount
  • L'usuari entra un preu original i el preu actual i s'imprimeix el descompte (en %).
 3. HowBigIsMyPizza
  • L'usuari entra el diametre d'una pizza rodona i s'imprimeix la seva superfície.

Boolean

 1. IsLegalAge
  • L'usuari escriu un enter amb la seva edat i s'imprimeix true si és major d'edat, i false en qualsevol altre cas.
 2. IsGreater
  • L'usuari escriu dos valors i s'imprimeix true si el primer és més gran que el segon i false en qualsevol altre cas.
 3. IsValidNote
  • L'usuari escriu un enter i s'imprimeix true si existeix un bitllet d'euros amb la quantitat entrada, false en qualsevol altre cas.
 4. IsDivisible
  • L'usuari escriu dos valors enters.
  • Imprimeix si el primer és divisible pel segon (si el mòdul de dividir el primer amb el segon és 0).
 5. IsTeenager
  • L'usuari escriu un enter amb la seva edat i s'imprimeix true si l'edat està entre 10 i 20.

Strings

 1. HelloToMe
  • L'usuari escriu el seu nom i printa per "Bon dia nom introduït"
 2. NextNumber
  • L'usuari escriu un numero enter. Printa per pantalla el número següent amb el format: "Després ve el 5".

Avançats

 1. BiggerPizza
  • Volem comparar quina pizza és més gran, entre una rectangular i una rodona
  • L'usuai entra el diametre d'una pizza rodona
  • L'usuari entra els dos costats de la pizza rectangular
  • Imprimeix true si la pizza rodona és més gran, o false en qualsevol altre cas.
 2. DivideBill
  • L'usuari introdueix el número de començals i el preu d'un sopar en cèntims d'euro.
  • Imprimeix quan haurà de pagar cada començal.