DAM-M04

Organització

Pots generar la versió document de la programació amb weasyprint: weasyprint http://itb.mateuyabar.com/DAM-M04/schedule/schedule.html DAM-M04-schedule.pdf

Tags: #DAMMp04