DAM-M13

Organització

Pots generar la versió document de la programació amb weasyprint: weasyprint http://itb.mateuyabar.com/DAM-M13/schedule/schedule.html DAM-M13-schedule.pdf

Tags: #DAMMp13