DAM-M06

Organització

Pots generar la versió document de la programació amb weasyprint: weasyprint http://itb.mateuyabar.com/DAM-M06/schedule/schedule.html DAM-M06-schedule.pdf

Tags: #DAMMp06