DAM-M05

Organització

Pots generar la versió document de la programació amb weasyprint: weasyprint http://itb.mateuyabar.com/DAM-M05/schedule/schedule.html DAM-M05-schedule.pdf

Tags: #DAMMp05