DAM-M03

Organització

Pots generar la versió document de la programació amb weasyprint: weasyprint http://itb.mateuyabar.com/DAM-M03/schedule/schedule.html DAM-M03-schedule.pdf

Tags: #DAMMp03