CodeYourOwnAdventure

Organització

Pots generar la versió document de la programació amb weasyprint: weasyprint http://itb.mateuyabar.com/CodeYourOwnAdventure/schedule/schedule.html CodeYourOwnAdventure-schedule.pdf

Tags: #CodeYourOwnAdventure