Exercici GitFlow & Jira

Sumari

 1. Introducció
 2. Funcionament
 3. Preparació del projecte
  1. Jira
   1. Projecte
  2. Toggl
   1. Toggl - Jira
  3. GitLab & Intellij
  4. Introducció de tasques al Jira
 4. Inici del primer sprint
  1. Inici tasca
  2. Reprendre una tasca
  3. Finalitzar una tasca
 5. Fi del primer sprint
 6. Tasques i sprints
  1. Sprint 1
   1. Tasques
    1. Say Hello
     1. Organització
     2. input/output
    2. Calculate Age
     1. Organització
     2. input/output
    3. Best Food
     1. input/output
     2. Organització
  2. Sprint 2
   1. Tasques
    1. Calculate year per age
     1. input/output
     2. Organització
    2. Guess Number
     1. input/output
     2. Organització
    3. Name Stats
     1. input/output
     2. Organització

Introducció

Volem fer un programa que sigui un petit robot assistent que dongui la benvinguda als nous alumnes de l'institut.

Quan el tinguem acabat el funcionament hauria de ser com aquest:

Bon dia, com et dius?
> Joan
Bon dia Joan!
El teu nom és 4 lletres del revés és naoJ

Quants anys tens?
> 5
Vas néixer el 2017 o el 2018 oi?
El 2017 tenia 365 dies i el 2018 366.

Quin és el teu menjar preferit
> els macarrons
A mi també m'agraden els macarrons!

Pensat un número del 1 al 10.
És el 5 (s/n)?
> n
És el 2 (s/n)?
> n
És el 7 (s/n)?
> s
A mi també m'agrada el 7.

Funcionament

Farem el projecte en equips de 3, usant l'eina Jira per administrar les tasques, git flow com a fluxe de treball i Toggl per l'enregistrament del temps.

Dividirem les tasques en dos pseudo-sprints (cada sprint durarà una hora)


Preparació del projecte

Jira

Ara crearem el projecte al Jira. Aquesta tasca només la farà un membre del projecte.

Projecte

Toggl

Toggl - Jira

GitLab & Intellij

Ara configurarem el projecte GitLab i al Intellij

Introducció de tasques al Jira

Ara introduirem les diferents tasques al Jira (pots veure les tasques a afegir al final del document).


Inici del primer sprint

Ja podem començar. Iniciarem l'sprint 1 i començarem a resoldre les tasques.

Inici tasca

Reprendre una tasca

Finalitzar una tasca

Fi del primer sprint

Quan ja tingueu totes les tasques fetes tancarem el primer sprint. Un dels membres de l'equip ha de:

Ja podeu començar el segon sprint.


Tasques i sprints

Sprint 1

En aquesta primera versió crearem un robot que respondrà les pregutes més senzilles.

Tasques

Say Hello

El Robot ha de saludar a l'usuari.

Organització

Crea un fitxer anomenat RobotWelcome.kt que tingui la funció i que es cridi desde el main

fun welcome(scanner: Scanner)
input/output
Bon dia, com et dius?
> Joan
Bon dia Joan!
Calculate Age
Organització

Crea un fitxer anomenat RobotAgeCalculator.kt que tingui la funció

fun calculateAge(scanner: Scanner)
input/output
Quants anys tens?
> 5
Vas néixer el 2017 o el 2018 oi?
Best Food
input/output
Quin és el teu menjar preferit
> els macarrons
A mi també m'agraden els macarrons!
Organització

Crea un fitxer anomenat BestFood.kt que tingui la funció

fun askForBestFood(scanner: Scanner)

Sprint 2

En aquesta segona versió deixarem acabada la nostre aplicació

Tasques

Calculate year per age
input/output
Quants anys tens?
> 5
Vas néixer el 2017 o el 2018 oi?
El 2017 tenia 365 dies i el 2018 366.
Organització

Modifica RobotAgeCalculator per a que calculi els dies de l'any de naixement.

Guess Number
input/output
Pensat un número del 1 al 10.
És el 5 (s/n)?
> n
És el 2 (s/n)?
> n
És el 7 (s/n)?
> s
A mi també m'agrada el 7.
Organització

Crea un fitxer anomenat GuessNumber.kt que tingui la funció

fun guessNumber(scanner: Scanner)
Name Stats
input/output
Bon dia, com et dius?
> Joan
Bon dia Joan!
El teu nom és 4 lletres del revés és naoJ
Organització

Modifica RobotWelcome per a que calculi les lletres i el nom del revés