Projecte

Sumari

  1. Projecte
  2. Requisits mínims
  3. Funcionalitats de l'aplicació
    1. LinksToRead
    2. GeoraphyGame

Projecte

Requisits mínims

Funcionalitats de l'aplicació

La funcionalitat és lliure sempre que es complexin els requisits anteriors i que el professor l'hagi validada. Tot i això a continuació tens algunes propostes:

LinksToRead

Fes una aplicació que permeti enmagatzemar pàgines web que vols llegir, obrir-les i marcar-les com a llegides.
Pots afegir-hi també categories.

GeoraphyGame

Fes un joc de pregunta/resposta de països, per exemple (el joc és pot centrar en una)

Pots decarregar-te les dades d'aquesta api: https://restcountries.com/v3.1/all