Exercicis

(*) elteuusuari correspon a la direcció de correu eltectrònic del centre, sense punts, fins a @itb.cat

Sumari

 1. Exercicis
  1. MongoDd
   1. SportTrakerMongo
  2. RealmDb
   1. SportTrakerRealm
   2. SportTrakerRealmSync

Exercicis

MongoDd

SportTrakerMongo

Fes un programa de consola que permeti a un esportista enregistrar els diferents entrenaments que fa en un xml.

RealmDb

SportTrakerRealm

Torna a fer l'exercici anterior, però aquest cop registra les dades en una BD Realm.

SportTrakerRealmSync

Torna a fer l'exercici anterior, però aquest cop registra les dades en una BD Realm sincronitzada amb una DB mongo al núvol.
Hauràs de fer també registre i login d'usuaris.
Els diferents usuaris només veuran les seves dades.