Exercicis

Sumari

 1. Exercicis
  1. LastTimeOpened
  2. SportTrakerBD
  3. NbaTeamsNPlayers
  4. NbaTeamsNPlayersWithDao
  5. Nba Stats

Exercicis

LastTimeOpened

Fes un programa que cada cop que s'obri, enmagatzemi la data actual (amb hora) a una base de dades, i després imprimeixi les dates en les que s'ha obert. Usa una BD H2 en fitxer.

SportTrakerBD

Torna a fer l'exercici SportTraker, però aquest cop registra les dades en una BD. Usa una BD H2 en fitxer.

NbaTeamsNPlayers

Tenim una base de dades de la NBA amb equips i jugadors.

Usa el patró DAO (no la DAO api d'exposed)

NbaTeamsNPlayersWithDao

Usant la DAO api de exposed (no la DSL api), fes un programa que, usant la mateixa base de dades anterior, l'usuari introdueixi un origen (columna origin), i el programa printi per pantalla el nom, posició, nom de l'equip i conferència dels jugador amb l'origin introduït.

Nba Stats

Al la base de dades Nba importa també el següent sql

Fes un programa que printi: