Projecte

Requisits mínims

 1. Ha de llegir i guardar dades en fitxers json
 2. Ha de llegir dades d'una API
 3. L'aplicació ha d'estar programada modularment
 4. Has de tenir tests unitaris de totes les funcionalitats excepte accés a API i interfície
 5. Interessant però no requerit: fer un bot de Telegram

Funcionalitats de l'aplicació

La funcionalitat és lliure sempre que es complexin els requisits anteriors i que el professor l'hagi validada. Tot i això a continuació tens algunes propostes:

Proper Bus

Fes un bot de telegram per l'avís de següent autobús. Usant l'api de TMB (https://developer.tmb.cat/) fes un bot per a que un usuari pugui obtenir el següent bus a les parades previament registrades.

Idees:

Quan fer rentadora

Fer un bot de telegram que ens indiqui, segons el preu de la llum (API) i la meteo (API) si avui és un bon dia per posar la rentadora i a quina hora és la millor.

Entrega

Revisió

Un cop entregat el projecte, el professor passarà per cada grup per revisar-lo i farà preguntes als diferents membres del grup per veure que tot els membres han participat al projecte. La nota del projecte pot no ser igual per als diferents membres del grup.

Arquitectura

En aquest apartat veurem com ha d'estar organitzada l'aplicació.
Per fer-ho suposarem que volem fer una aplicació que ens indiqui les bicis que hi ha a una estació del bicing. L'usuari podrà posar noms a les estacions de bicis.

Repositoris

Haureu de crear una classe per a cada tipus d'accés a dades (Api o fitxers).

Per exemple, si d'una API en volem obtenir el llistat de estacions

class BicingRepository(){
 fun listStations():List<Station>{
  TODO()
 }
 fun stationInfo(stationId: Int):List<StationInfo>{
  TODO()
 }
}

I si hem de poder enmagatzemar el nom d'una estació i obtenir el id segons el nom farem:

class BusStopsRepository(){
 fun addAlias(name: String, stationId: Int){
  TODO()
 }
 fun getStationId(name: String){
  TODO()
 }
}

Business logic

Farem una classe on tindrem la lògica de negoci de la nostre aplicació. Si la classe es fa massa gran l'haurem de dividir. Aquesta classe tindrà una funció per cada una de les funcionalitats.
Aquesta classe utitlizarà les dues anteriors.

class BicingUseCases(
 val bicingRepository : BicingRepository, 
 val busStopsRepository : BusStopsRepository){

 fun add(name: String, stationId: Int){
  TODO()
 }
 fun info(name: String) : List<StationInfo> {
  TODO()
 }
}

UI

Les classes de UI (telegram) faran crides a la de business logic. És molt important que aquesta tingui el minim de lògica possible. De fet, només heu de fer crides a funcions que faran la lògica - un text/command només fa una crida a una funció de la lògica-.

(...)
command("/add"){
 // TODO()
 bicingUseCases.add(name, stationId)
}
(...)