Telegram Bot

Volem fer crear un bot de Telegram. Un bot de Telegram és un programa que permet la interacció automàtica de converses de Telegram.

Per fer-ho primer de tot haurem de crear un bot nou a Telegram

Definició del Bot

Per crear un bot a Telegram

Programació del Bot

A continuació haurem de fer un programa que gestioni les interaccions amb el nostre Bot.

Per crear un bot amb Kotlin usarem la següent llibreria: https://github.com/kotlin-telegram-bot/kotlin-telegram-bot

Exercicis

Fes un bot de telegram que: