Exercicis Repàs

(*) elteuusuari correspon a la direcció de correu eltectrònic del centre, sense punts, fins a @itb.cat

Sumari

  1. Exercicis
    1. DesktopContents
    2. AgeMagician
      1. Input/Output

Exercicis

DesktopContents

Fes un programa que crei el fixer ~/desktopContents.txt que indiqui el nombe de fitxers (o carpetes) que hi ha actualment a l'escriptori.

AgeMagician

L'api agify intenta predir la teva edat segons el teu nom (també pots indicar el païs) basant-se amb estadístiques.

Mira el següent exemple:
https://api.agify.io/?name=Alba&country_id=ES

Fes un programa que pregunti l'usuari el seu nom i endevini l'edat que té.

Input/Output

Ben vingut al AgeMagician. Com et dius?
>>> Alba
Jo crec que tens 28 anys!