Exercicis

Fes un diagrama d'activitat pels exercicis següents:

AnimalLocalization

Es vol desenvolupar un web en la que es permeti als ramders extensius, fer un seguiment de la ubicació dels seus animals a través de dispositius gps.

Driving School

Es vols desenvolupar un sistema web per ajudar a la gent a preparar-se per un examen d'autoescola. Un usuari pot sol·licitar una prova al sistema. El sistema recull un conjunt de preguntes de la seva base de dades, per compondre una prova. El sistema enregistra la taxa de respostes encertades i ofereix pistes a les preguntes. Un tutor serà l'encarregat d'afegir les preguntes i les pistes al sistema i els examinadors controlaran que les preguntes del sistema d'avaluació siguin del nivell adequat.

Library

Es vol modelitzar el funcionament d’una biblioteca, concretament els processos de, reserva sol·licitud i reserva d’un llibre per part d’un usuari de la biblioteca, fer un prestec i el retorn del llibre. També es vol un sistema que envii un correu electronic a un usuari quan un llibre ha excedit el seu prestec. Fes els diagrames d'activitat dels casos d'us: