Exercicis Junit

Sumari

  1. Multiply
  2. Mastermind
  3. IsLeapYear
  4. MinOf10Values
  5. HowManyDays
  6. DNI
  7. Testing

Multiply

Programa la següent funció i fes-ne els tests.

fun multiply(a: Int, b: Int): Int

Mastermind

Fes el testing de la funció evaluateWord() de la pràctica de Mastermind

IsLeapYear

Modifica el programa IsLeapYear de M03, extraient una funció que retorni si un any és de traspàs. Assegura't que es fa un coverage de tots els casos

Programa els diferents tests per validar-ne els diferents casos.

MinOf10Values

Modifica el programa MinOf10Values de M03, extraient una funció que fagi els càlculs i fes-ne els tests.

HowManyDays

Programa el següent mètode i els seus testos. Què li passa al coverage?

/**
* Ens retorna el numero de dies del mes (segons l'any)
*/
fun howManyDays(month: Int, year: Int): Int

DNI

Programa el següent mètode i els seus testos

/**
* Ens retorna la lletra del dni, donat el número.
* http://www.interior.gob.es/ca/web/servicios-al-ciudadano/dni/calculo-del-digito-de-control-del-nif-nie
*/
fun calculateDNILetter(dni:Int): Char

Testing

A partir d'ara integrarem el testing com un hàbit a l'hora de programar, per tant cada vegada que fem un exercici de M03 realitzarem el seu test