Exercicis IntelliJ

Sumari

  1. Font size
  2. Canvia el fons de pantalla
  3. Shortcuts
  4. Plugin
  5. Moure's entre funcions
  6. Generació de codi
  7. Live Templates
  8. Exporta la teva configuració
  9. Utilitza IDE Feature Trainer
  10. Imprimeix i penja el resum

Font size

Canvia el fons de pantalla

Shortcuts

Plugin

Moure's entre funcions

Generació de codi

println("Hello World")
println("Hello World")

Live Templates

A l'apartat Live Templates, podem crear abreviatures que utilitzarem a l'editor.

Amb la configuració següent podem escriure sci al editor i ens genera les línies que veieu a la caixa "Template text".

Nota: S'ha d'indicar el package del Scanner per que generi l'import corresponent

Exporta la teva configuració

Busca com exportar la configuració del IDE
Prova d'importar la configuració d'un company i despres torna a la teva.

Utilitza IDE Feature Trainer

Ves a plugins i busca IDE Feature Trainer instala'l i reinicia IntelliJ
S'ha creat un nou projecte a la teva unbicació per defecte
Obra el projecte Help > Learn IDE Features
Segueix els passos del tutorial

Imprimeix i penja el resum


versió en PDF