Integració amb GitLab

Sumari

  1. 1. Creació repositori GitLab
  2. 3. Integració IntelliJ + GitLab
  3. 4. Treballar amb Git
  4. 5. Preparar un entorn nou
  5. Compartir amb el professor

1. Creació repositori GitLab

3. Integració IntelliJ + GitLab

4. Treballar amb Git

Una vegada configurat l'espai de treball, ja es pot utilitzar per afegir nous fitxers o programes i sincronitzar-ho en diferents espais de treball mitjançant Git.

5. Preparar un entorn nou

Per preparar un entorn en un nou ordinador (després d'instal·lar l'IntelliJ) segueix els següents passos:

Un cop obert, si no et surt l'icona d'executar els exercicis fes el següent:

A partir d'aquí, pots usar commit+push i pull per sincronitzar el projecte

Compartir amb el professor

Entra al web de Gitlab i entra al teu projecte
Project information > members


Material elaborat per: Marc Vives