Exercici Git - Gitlab

En aquest exercici podem utilitzar GitKraken per realitzar les accions necesaries per gestionar un repositori GIT

Sumari

  1. Repositori Local
  2. Creació repositori GitLab
  3. Repositori Remot
  4. Baixa't el teu projecte remot
  5. Repositori col·laboaratiu

Repositori Local

Accions: git init, git add, git commit.

Nota: Si comproves el contingut del directori, veuràs que s'ha ceat un subdirectori ocult: ".git"


Creació repositori GitLab

Haurieu de tindre ja un projecte buit:


Repositori Remot

Passar el repositori local a un repositori remot (blank project)
Accions: add remote, push

Quan tenim un repositori git en local, amb els seus commits, ens pot interessar passar-ho al gitlab per poder seguir treballan des d'altres ordinadors, o compartir amb els companys i professors sense dependre del nostre ordinador

Necessitem un projecte blanc a gitlab i obtenir la seva ruta:


Baixa't el teu projecte remot

Accions: clone

Esborra el directori "m05-git-intro" de l'exercici anterior
Per continuar treballan en el teu projecte m05-git-intro, des d'un altre ordinador, necessites fer un clone.

Així doncs ja no et calrà definir-lo per fer push o pull.


Repositori col·laboaratiu

Accions: clone, merge, pull, push.
Ja coneixem les accions bàsiques de git, com son el add, commit i push. També sabem com configuar un remot i pujar-hi el codi amb el push

Ara treballarem en un repositori compartit entre 2 usuaris. Busca un company de classe per fer grups de 2.

Decidiu qui és el membre 1 i el membre 2. Utilitzarem el projecte que hem creat anteiorment
Membre 1: A la configuració del teu projecte de Gitlab, busca com afegir el teu company com a "Mantainer"

Tots dos

Membre 1:

Membre 2:

Comprova que ja t'apareix el fitxer autors.txt

Tots dos

Membre 2, fes el git pull i fixa't amb el missatge d'atenció:

   La fusió automàtica ha fallat; arregleu els conflictes i després comenteu el resultat.

Ens toca revisar el fitxer autors.txt ja que la versió del remot tenia un contingut, i la nostra versió local, no coneixia aquest canvi quan hem fet el nostre últim commit.

Fixeu-vos en el fitxer equip.txt en el pc del membre 2, apareixen unes línies que no heu escrit.
Aquestes linies informen els blocs de "codi" que han generat conflicte.

Des de gitlab, pots observar una graph similar al seguent: