Realització del disseny html d'una web 'professional'

Realitza el disseny html d'una web estàtica professional

Treball en grup

El projecte s'ha de fer en grups de 2-3 persones.
Si algú opta per un projecte individual tindrà un 0 de treball en grup.

Tema de la web

Teniu completa llibertat per escollir el tema de la web. Un cop tingueu una idea demaneu si es valida al professor.

Planificació

El primer dia tindreu temps per a pensar la vostra proposta, fer un petit esbós i planificació que haureu de presentar (max. 5 minuts per grup)
Tindreu 7-8 setmanes per desenvolupar el projecte.
Hi haurà una entrega a mig projecte amb una petita presentació.
L'ultim dia hi haurà una presentació.

Organització per dies i entregues

Requisits

Responsive

La web ha de ser responsive (adaptada a diferents nivells de pantalla).

Microdata

En tots els casos possibles heu d'incloure microdata

Publicació de la web

La web haurà d'estar publicada a GitLab desde la primera setmana (usant git com a forma de treball). Haureu d'entregar el link de publicació i compartir el projecte git amb mi tant bon punt ho tingueu.

Presentació

L'últim dia haureu de fer una breu presentació de la vostra web als companys.

Investigació

El projecte ha de tenir una part d'investigació on pogeu utilitzar coses no explicades a classe.

Generador estàtic de pàgines web

L'us d'un generador (Jekyll) serà valorat molt positivament en tots els casos que sigui interessant d'usar.

Classes

Durant les classes del projecte el professor farà breus explicacions d'alguns temes que han quedat pendents, però es dedicaran principalemnt a treballar al projecte.
Si diversos grups informen que tenen una necessitat també es farà una explicació conjunta. Informeu al professor de les vostres necessitats per a que es pugui adaptar les classes.

Questionari final

En el moment de l'entrega també has de respondre, de forma individual, el formulari amb les següents preguntes

  1. Quina ha estat la teva contribució a la web (en quina part del projecte has treballat)?
  2. Quines tecnologies has utilitzat i hi has treballat activament (flex, grid, jekyll,…)?
  3. Explica alguna les coses més interessants que has après treballant en el projecte