Realització d'un schema XSD

En aquesta pràctica es realitzarà un fitxer XSD per a validar un xml.

Entrega

El nom del document xsd ha de ser usuari_m04.xsd. Per exemple, si el correu és mateu.yabar.7e2@itb.cat, ha de ser mateu.yabar.7e2.xsd.
Pengeu el document xsd al classroom.

Tasques

Crea un xsd que validi el següent xml: receptes.xml

Modificacions / ampliacions

Un cop tinguis el xsd que validi el xml de receptes modifica el xsd per a que validi o no validi els següents exemples

 1. El següent xml és vàlid
  • Una recepta pot tenir ingredients
 2. El següent xml és invalid
  • El valor no pot ser 'dos' ha de ser 2
 3. El següent xml és invalid
  • Com a mínim hi ha d'haver un pas
 4. El següent xml és invalid
  • La dificultat va entre 0 i 10
 5. El següent xml és vàlid
  • Una recepta pot tenir autor
 6. El següent xml és invalid
  • El dni no té un format correcte
 7. El següent xml és vàlid
  • Una recepta pot tenir categoria
 8. El següent xml és invalid
  • Les categories només poden ser primer, segon, postre o altres

Resultats d'aprenentatge

En aquesta activitat s'evaluen els següents resultats d'aprenentage