Exercicis Compose

(*) elteuusuari correspon a la direcció de correu eltectrònic del centre, sense punts, fins a @itb.cat

Sumari

 1. Exercicis
  1. HelloWorld
  2. MessageCard
  3. Llista de la compra
  4. ButtonClickCounter
  5. Modifiers

Exercicis

HelloWorld

Escriu amb un element de tipus text un helloWorld

MessageCard

De tant en tant els teus professors deixen anar unes frases que són unes joies "humorísticament" parlant. Antigament sortien publicades a la revista de l'institut però amb l'era digital això es va perdre. Ara amb els teus companys heu decidit recuperar-ho en forma d'app. A tu t'ha tocat fer la UI.
Fes una funció que mostri una frase, el nom del professor/a, el mòdul i la data. Cada element tindrà un fontSize i un fontWeight diferent. Organitza els elements en columnes, files o boxes segons l'estètica que li vulguis donar.

Llista de la compra

Fes una llista de la compra que contingui per cada element un switch i un ingredient. El switch indica si l'has de comprar o no.
Afegeix un element Divider() per separar els diferents elements.

// La millor manera és tenint una llista d'estats
var checked by remember { mutableStateOf(List(shoppingElements.size) { false }) }

Quan es modifiqui un switch passa la llista a mutableList modifiques l'estat de l'element que s'ha canviat, reconverteixes la llista de mutable a list

ButtonClickCounter

Fes una app que serveixi per contar l'aforament d'un local. El personal de l'entrada quan entri gent sumarà el número de visites i quan surtin les restarà

Modifiers

Si no ho has fet defineix modifiers,alignments i arrengements per a què les teves UIs tinguin una certa estètica i usabilitat