Exercicis Regex

(*) elteuusuari correspon a la direcció de correu eltectrònic del centre, sense punts, fins a @itb.cat

Sumari

 1. Exercicis
  1. ReadSubjectInfo
   1. Input
   2. Output
  2. CountPlurals
   1. Input
   2. Output
  3. DificultPassword
   1. Input
   2. Ouput

Exercicis

ReadSubjectInfo

Volem fer un programa que donat el nom de la UF en un format determinat ens l'imprimeixi en un format amigable per l'usuari.

Input
2
DAM-M03UF2
ASIX-M01UF09
Output
Estàs cursant la unitat formativa 2, del mòdul 3 de DAM.
Estàs cursant la unitat formativa 9, del mòdul 1 de ASIX.

CountPlurals

Donat una linia de text, conta el nombre de paraules plurals que té. Considerarem plurals totes les paraules que acaben en s.

Input
Lorem ipsum dolors sit amet, consectetur adipisicis elit, sed eiusmod tempors incidunt ut labore et dolores magna aliqua.
Output
4

DificultPassword

Considerarem que una contrassenya és de dificultat alta si:

Llegeix els passwords per pantalla i printa sí són de dificultat alta. S'acaba amb la paraula END.

Input
uh34$i3os92i$
aaaa1$we23ew23
3e$@
END
Ouput
Dificultat alta
No és de dificultat alta
No és de dificultat alta