Projecte dades COVID

(*) elteuusuari correspon a l'adreça de correu eltectrònic del centre, sense punts, fins a @itb.cat

Sumari

 1. CovidStatsApp
  1. Dades
  2. Top 10 - morts
  3. Top 10 - confirmats
  4. TOP EU data
  5. By population
   1. Spain
   2. Top 10 - morts
  6. Output

CovidStatsApp

Volem fer un petit programa que analitzi les estadístiques de Covid a diferents països.

Dades

Per fer-ho utilitzarem les dades que es pengen a la següent web:

https://api.covid19api.com/summary

Per cada país podeu obtenir el nom, codi, casos nous confirmats, total confirmats, noves morts, morts totals, nous recuperats i recuperats totals.

Top 10 - morts

Imprimeix els deu països amb més morts totals

#### Most deaths: ####
1. United States of America 993733
2. Brazil 663752
3. India 523869
4. Russian Federation 368463
5. Mexico 324334
6. Peru 212841
7. United Kingdom 175552
8. Italy 163612
9. Indonesia 156273
10. France 146999

Top 10 - confirmats

Imprimeix els deu països amb més casos confirmats nous

#### New confirmed ####
1. Italy 41591
2. Australia 39217
3. Japan 26880
4. United States of America 16153
5. Russian Federation 6954
6. Brazil 6263
7. Germany 4032
8. India 3157
9. Canada 2619
10. Chile 2385

TOP EU data

Si tenim en compte que els països que formen part de la unió europea tenen els següents codis

["BE", "EL", "LT", "PT", "BG", "ES", "LU", "RO", "CZ", "FR", "HU", "SI", "DK", "HR", "MT", "SK", "DE", "IT", "NL", "FI", "EE", "CY", "AT", "SE", "IE", "LV", "PL"]

Imprimeix els el nombre total de morts i de casos confirmats de la Unió Europea

#### EU data ####
Total Deaths: 1048016
New confirmed: 45623

By population

El següent fitxer conté la informació de la població de cada païs:

El següent fitxer conté la informació de com passar d'un codi de 2 lletres a un de tres

Spain

Imprimeix per pantalla les morts d'Espanya en % (segons la població)

### Spain Relative ###
#### SPAIN ####
Deaths per capita: 0.221897074908329%

Top 10 - morts

Imprimeix els 10 països amb més morts relatius al nombre d'habitans

#### Death By Population ####
1. Peru total: 212841 population : 32510453 rate: 0.654684817833821%
2. Bulgaria total: 36918 population : 6975761 rate: 0.529232581219454%
3. Bosnia and Herzegovina total: 15765 population : 3301000 rate: 0.47758255074219935%
4. Hungary total: 46201 population : 9769949 rate: 0.4728888554075359%
5. Georgia total: 16810 population : 3720382 rate: 0.4518353222867974%
6. Macedonia, Republic of total: 9280 population : 2083459 rate: 0.4454131326798368%
7. Montenegro total: 2715 population : 622137 rate: 0.4363990567993866%
8. Moldova total: 11489 population : 2657637 rate: 0.4323013263286145%
9. Croatia total: 15835 population : 4067500 rate: 0.38930547019053474%
10. Czech Republic total: 40164 population : 10669709 rate: 0.37643013506741374%

Output

#### Most deaths ####
1. United States of America 993733
2. Brazil 663752
3. India 523869
4. Russian Federation 368463
5. Mexico 324334
6. Peru 212841
7. United Kingdom 175552
8. Italy 163612
9. Indonesia 156273
10. France 146999

#### New confirmed ####
1. Italy 41591
2. Australia 39217
3. Japan 26880
4. United States of America 16153
5. Russian Federation 6954
6. Brazil 6263
7. Germany 4032
8. India 3157
9. Canada 2619
10. Chile 2385

#### EU data ####
Total Deaths: 1048016
New confirmed: 45623

#### SPAIN ####
Deaths per capita: 0.221897074908329%

#### Death By Population ####
1. Peru total: 212841 population : 32510453 rate: 0.654684817833821%
2. Bulgaria total: 36918 population : 6975761 rate: 0.529232581219454%
3. Bosnia and Herzegovina total: 15765 population : 3301000 rate: 0.47758255074219935%
4. Hungary total: 46201 population : 9769949 rate: 0.4728888554075359%
5. Georgia total: 16810 population : 3720382 rate: 0.4518353222867974%
6. Macedonia, Republic of total: 9280 population : 2083459 rate: 0.4454131326798368%
7. Montenegro total: 2715 population : 622137 rate: 0.4363990567993866%
8. Moldova total: 11489 population : 2657637 rate: 0.4323013263286145%
9. Croatia total: 15835 population : 4067500 rate: 0.38930547019053474%
10. Czech Republic total: 40164 population : 10669709 rate: 0.37643013506741374%