Exercicis d'Interface

(*) elteuusuari correspon a la direcció de correu eltectrònic del centre, sense punts, fins a @itb.cat

Sumari

 1. Exercicis
  1. Interface
   1. BcnTrees
  2. Input
  3. Output
   1. VehicleComparableApp
   2. PlantWaterSystemApp
    1. Ajuda
   3. TranslatorApp
    1. Input
    2. Output

Exercicis

Interface

BcnTrees

uf4.exercices.bcntrees

Fes una aplicació com la de BcnTrees ('usuari introdueixi el nom científic d'un arbre i l'aplicació ens indiqui quans arbres hi ha d'aquest tipus a la ciutat de Barcelona) , però que primer l'usuari indiqui si vol consultar les dades locals o d'internet.
Per indicar que vol consultar internet escriurà NETWORK i LOCAL en cas constrari

link: https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/resources/bcn/Arbrat/OD_Arbrat_Zona_BCN.json

Input

LOCAL
Chamaerops humilis

Output

218

VehicleComparableApp

L'empresa que fa bicicletes i patinets, ja té molt d'estoc.
Vol poder ordenar els models per nom.

Fes un petit programa que crei una llista de vehicles, els ordeni per nom i els printi per pantalla

PlantWaterSystemApp

package: uf4.exercices.plantwatersystem
Volem fer un petit sistema de rec automàtic amb un company que és un expert en sensors. Nosaltres som els experts programadors.

El sistema rebrà del sensor les 20 últims registres d'humitat (valors decimals). Si la mitja d'aquests valors és inferior a 2 hem d'activar el sistema de rec automàtic.

Mentre que el nostre company va fent la seva part nosaltres volem tenir enllestida la nostre. Ell ens informa que, quan acabi, el seu sistema tindrà dos mètodes

fun getHumidityRecord() : List<Double>
fun startWatterSystem()

Deixa-ho tot enllestit i provat per a que quan el teu company acabi ho pogueu conectar rapidament.

Ajuda
classDiagram class PlantWaterControler PlantWaterControler : -PlantWater plantWater PlantWaterControler : +waterIfNeeded()

TranslatorApp

package: uf4.exercices.translator

Volem fer un programa per la traducció simultània. L'usuari introdurià text per pantalla, i al finalitzar la línia imprimirem la versió traduida.

Degut al gran nombre de empreses que ofereixen serveis de traducció volem que ens sigui molt senzill de passar d'una a l'alte. A més a més, aquesta part encara no està implementada.

Fes un programa que llegeixi linies per pantalla i les imprimeixi traudides. Per ara, el traductor retornarà el mateix text introduit.

Input
Hola,
Bon dia,
Bona tarda,
Bona Nit.
Output
Hola,
Bon dia,
Bona tarda,
Bona Nit.