Exercicis enum

(*) elteuusuari correspon a la direcció de correu eltectrònic del centre, sense punts, fins a @itb.cat

Sumari

 1. Enums
  1. StudentWithTextGrade
   1. Output
  2. Rainbow
   1. Input
   2. Output
  3. ThreeRectangles amb enums

Enums

StudentWithTextGrade

Volem enmagatzemar d'un estudiant, el seu nom, i la seva nota en format text. Una nota pot ser suspès, aprovat, bé, notable o excel·lent.

Fes un programa que crei 2 estudiants amb dues notes diferents i printa'ls per pantalla

Output

Student{name='Mar', textGrade=FAILED}
Student{name='Joan', textGrade=EXCELLENT}

Rainbow

Fes un programa que llegeixi per pantalla un color i indica si forma part de l'arc de Sant Martí

Input

white

Output

false

ThreeRectangles amb enums

Modifica l'exercici ThreeRectangles per a que els colors siguin un Enum.