Projecte

L'objectiu d'aquest projecte és ampliar el projecte de la UF2 (FilmItb) per a poder enmagatzemar i llegir les dades en un fitxer.

Modifica el projecte per a que cada cop que s'obri el programa es carreguin les dades (pel·lícules i usuaris) d'un fitxer Json.
Cada cop que l'usuari surti, es guardarà el contingut actual al fitxer json.
EL fitxer ha d'estar a la carpeta home de l'usuari

Per fer-ho crea una classe amb el següent esquelet:

class FilmItbStorage{
  fun save(filmItb: FilmItb){
    TODO()
  }
  fun load(): FilmItb{
    TODO()
  }
}