Validació entrega

Per mirar si has fet bé una entrega fes clic al següent enllaç i entra amb el teu usuari de google:

http://mateuyabar01.px.itb.cat

Si heu fet l'entrega correctament, en la fila corresponent hauríeu de veure-hi el missatge: "Private results: All exercices found".

Si no és així us hauria d'apareixer un error. A continuació hi ha els diferents errors i com solucionar-los.

Possibles errors

Posant el ratolí a sobre del vermell surt informació extra del error.

Never run or git clone problems

En tots els resultats

Si t'apareix el mateix en tots els resultats és que no has compartit correctament el teu repositori

  1. Comprova la url que has introduït al formulari
  2. Comprova que hagis afegit com a member (tipus maintainer) al teu professor

Només a l'entrega

No has posat el tag correctament (no l'has creat, no has fet el push o té un nom incorrecte).

  1. Entre al GitLab i comprova que aparegui el tag

Si no hi és crea'l i fes el push (seleccionant push all).

Compilation failed

La versió que ha entregat no compila. Intenta executar algun exercici.
Si et va, posa el botó sobre el cercle vermell i intenta descobrir l'error. Si no te'n surts consulta al teu professor.

Nothing found

Posa el ratolí a sobre i mirar l'error que mostra.

Si el missatge és "… not found, first class at …", és que tens malament els packages en general (no està tot dins de cat.itb.elmeuusuari.dam.m03)

Si el missatge és "Folder exists but no exercice found", és que no ha trobat l'exercici. O està en un package incorrecte o el nom és incorrecte.

Si fas clic en la icona del fitxer al costat del missatge, hi apareixerà un codi. Copia'l i executa'l per comprovar que els fitxers estan al lloc correcte.

Publica la solució

Un cop solucionat l'error, fes un commit un push i si ja tenies un tag has de tornar a crear-lo.
Per fer-ho, ves a git lab, al repositori, menú de l'esquerra: Repository->Tags. Allà elimina el tag i torna'l a crear (sempre abans has d'haver fet el commit & push).

Un cop arreglat fes clic a testAgain i espera uns minuts (mínim un minut però pot tardar força més si diferents estudiants estan fent proves). Després fes "back" i refresca la pàgina.