Projecte: el Joc Mastermind

Sumari

  1. El joc de mastermind
  2. Regles del joc
  3. Adaptacions
  4. Funcionament i simplificacions
  5. Final del joc
  6. 1vs1 o solitari
  7. El codi
  8. La UI
  9. Fonts

El joc de mastermind


Photo taken by ZeroOne (Treball propi) CC BY-SA, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75983

Regles del joc

Un jugador col·loca en secret quatre peces d'algun dels sis colors (es pot repetir el color i posar-los en qualsevol ordre) i l'oponent ha d'esbrinar-los en un nombre limitat de torns. A cada torn, qui intenta endevinar col·loca quatre peces de colors i l'altre respon indicant amb fitxes blanques i negres depenent de la combinació introduïda.

Adaptacions

Funcionament i simplificacions

Cada cop que l'usuari introduiex una nova combinació, per cada peça, s'indicarà si ha encertat el color i està en la posició correcte. En cas que no sigui així, avaluarem si la lletra existeix a la combinació secreta però és en un altre lloc.

Exemples:
guess = AABC secret = ADFE
rightPosition=1, wrongPosition=1

Final del joc

Guanya l'usuari si encerta la combinació o perd si s'esgoten els 12 slots.

1vs1 o solitari

El joc tindrà dues modalitats de joc.

En la primera, un primer usuari introduirà la combinació secreta i un segon usuari haurà de descobrir-la. En una segona modalitat el programa generarà una combinació aleatòria que haurem d'endevinar.

El codi

El codi consta de dos packages ui i model on hi ha les classes que s'encarreguen de pintar les pantalles.
Per executar el codi has d'executar la funció main de l'arxiu Main.
Mastermind és l'arxiu que conté l'esquelet de les funcions que has de modificar en concret el mètode solve. Pots afegir tots els mètodes que necessitis, i en principi no hauries de modificar la interfície d'usuari

La UI

Fonts

  1. per afegir un tag desde l'IntelliJ fes clic a VCS -> Git -> Tags. Al fer push, marca l'opció push tags.