Exercicis estructures de funcions estàtiques

(*) elteuusuari correspon a la direcció de correu eltectrònic del centre, sense punts, fins a @itb.cat

Sumari

 1. Math
  1. SqrtOf
   1. Input
   2. Output
  2. ShortestPathOfField
   1. Input
   2. Output
 2. Funcions Strings
  1. SayItLowder
   1. Input
   2. Output
  2. TrimIndent
 3. Funcions

Math

SqrtOf

Demana un enter i printa'n l'arrel quadrada

Input

16

Output

4

ShortestPathOfField

Hem de travessar un camp d'un extrem (superior-esquerre) a un altre (inferior-dret) i volem saber quanta distància haurem de recorre. Només tenim la informació de l'amplada i l'alçada.

Demana a l'usuari l'amplada i l'alçada d'un camp i imprimeix-ne la diagonal.

Recorda que pots calcula la diagonal d'un rectangle usant:

diagonal=lenght2+width2diagonal = \sqrt{lenght^2 + width^2}

Input

3.2 9

Output

9.552

Funcions Strings

SayItLowder

Volem fer un petit programa en el que li introduïm un text i el digui més fort. Per fer-ho passarem totes les lletres a majúscules.

Input

Hola! estic cridant molt!

Output

HOLA! ESTIC CRIDANT MOLT!

TrimIndent

Averigua per a què serveix aquest mètode

val withoutIndent =
  """
      ABC
      123
      456
    """.trimIndent()
println(withoutIndent)

Funcions

Modifica els exercicis fets per tal que usin funcions per calcular les dades.
Pots reutilitzar una funció feta en un exercici per cridar-la desde un altre.

 1. IntRectangleAreaFunc
 2. HowBigIsMyPizzaFunc
 3. IsTeenagerFunc
 4. BusinessCardPrinterFunc