Practica UF5

(*) elteuusuari correspon a la direcció de correu eltectrònic del centre, sense punts, fins a @itb.cat

Sumari

 1. CovidStatsApp
  1. Dades
   1. Exemple
  2. Totals
  3. Tops
  4. TOP EU data
  5. Spain By Population
  6. EU Tops By Population

CovidStatsApp

Volem fer un petit programa que anal·litzi les estadístiques de Covid a diferents països.

Dades

Utilitzarem les dades que es pengen a la següent web:

https://api.covid19api.com/summary

Per tal de fer la pràctica hem descarregat les dades i les hem convertit en un format per a que les puguis llegir. Descarrega les dades d'aqui: coviddata.txt

Per cada païs podeu tenim el nom, codi, casos nous confirmats, total confirmat, noves morts, morts totals nous recuperats i recuperats totals.

Exemple

Afghanistan
AF
0
58843
0
2582
0
52489

Totals

Imprimeix per pantalla el nombre totals de cada una de les categoríes:

### DADES TOTALS ###
casos nous: XXX
casos totals: XXX

Tops

Imprimeix també els països amb més casos de cada dipus

### Tops ###
Païs amb més casos nous: XXX
Païs amb més casos totals: XXX

TOP EU data

Si tenim en compte que els països que formen part de la unió europea tenen els següents codis

["BE", "EL", "LT", "PT", "BG", "ES", "LU", "RO", "CZ", "FR", "HU", "SI", "DK", "HR", "MT", "SK", "DE", "IT", "NL", "FI", "EE", "CY", "AT", "SE", "IE", "LV", "PL"]

Imprimeix els Tops de la Unió Europea

### Tops EU ###
Païs amb més casos nous: XXX
Païs amb més casos totals: XXX

Spain By Population

El següent fitxer conté la informació de la població de cada païs:

El següent fitxer conté la informació de com passar d'un codi de 2 lletres a un de tres

Imprimeix per pantalla els casos d'Espanya en % (segons la població)

### Spain Relative ###
casos nous relatius: XXX%
casos totals relatius: XXX%

EU Tops By Population

Imprimeix per pantalla els tops de la Unió Europea segons el nombre d'habitants de cada païs

### Relative Tops EU ###
Païs amb més casos nous: XXX%
Païs amb més casos totals: XXX%