Pràctica Estructures iteratíves

Forma d'entrega

Si l'entrega no compleix les normes la pràctica no serà avaluada

Sumari

  1. Pràctica Estructures iteratíves
    1. DivideUntil0
    2. PowersOf2
    3. MonthName
    4. IsPowerOf2

DivideUntil0

L'usuari introdueix un enter. El programa realitzarà les següents operacions fins que el nombre siga 0:

Imprimeix el nombre de divisions i restes.

PowersOf2

L'usuari introdueix un enter. El programa mostrarà totes les potències de 2 fins a aquest exponent.

Imprimeix el nombre de divisions i restes.

MonthName

L'usuari introdueix un enter corresponent a un mes de l'any 1 <= N <= 12.
Si l'usuari no introdueix un número vàlid, torna a demanar el número a l'usuari.

El programa mostra el nom del més introduït.

IsPowerOf2

L'usuari introdueix un enter. El programa mostra true sí es una potència de 2, false en qualsevol altre cas.

El programa mostra el nom del més introduït.