Preparació de l'entrorn a casa

Preparació projecte + integració amb GitLab

1. Creació repositori GitLab

2. Creació del projecte IntelliJ

3. Integració IntelliJ + GitLab

4. Treballar amb Git

Una vegada configurat l'espai de treball, ja es pot utiliztar per afegir noves classes i sincronitzar-les en diferents espais de treball mitjançant Git.
Tot el codi estarà dins de la carpeta src.